لطفا کمی صبر کنید

پنتاگون کشته شدن دو نظامی آمریکایی در افغانستان را تایید کرد

پنتاگون از کشته شدن دو نظامی آمریکایی در افغانستان خبر داد.