لطفا کمی صبر کنید

سخنگوی پنتاگون: برای مقابله با ایران، نگاهمان به متحدانمان در منطقه است

سخنگوی پنتاگون می‌گوید راهبرد آمریکا در قبال ایران، فقط به برجام محدود نیست و راهبرد کلی آمریکا بر ایجاد آگاهی همگانی از نقش مخرب ایران در خاورمیانه است و سفر اخیر متیس به منطقه هم برای همین بوده است.