لطفا کمی صبر کنید

تصویب طرح اعمال تحریم‌های حقوق‌بشری علیه ایران در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه یک طرح ضدایرانی را به بهانه واهی نقض حقوق‌بشر به تصویب رساند.