لطفا کمی صبر کنید

لاورینتییف برگزاری کنفرانس آستانه 9 قبل از کنفرانس استانبول را بعید دانست.