لطفا کمی صبر کنید

نشست فوق العاده رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی

هماهنگ کننده کابینه رژیم صهیونیستی نشستی فوق العاده با نمایندگان کشورهای عربی برگزار کرده است.