لطفا کمی صبر کنید

کاهش رویارویی آمریکا با ایران در خلیج فارس

یکی از مقامات ارشد پنتاگون از کاهش رویارویی آمریکا با ایران در خلیج فارس خبر داد.