لطفا کمی صبر کنید

روز شماری مردم ایران برای نوروز!

قبل از حلول عید نوروز یا همان سال جدید ایرانی و پس از روزها خرید در بازار، تمام مردم برای تهیه نمودن ملزومات عید یا یکدیگر مسابقه می دهند.