لطفا کمی صبر کنید

همه پرسی باعث تضعیف مواضع کردهای عراقی شد

رئیس سابق پارلمان کردستان عراق اجرای با بیان اینکه همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق منجر به تضیف موضع کردها در داخل و خارج شده، اظهار داشت که برگزاری این همه‌پرسی اوج شکست کردها بود.