لطفا کمی صبر کنید

العبادی: عراق چالش وجودی و اقتصادی خطرناک را پشت سر گذاشته است

حیدر العبادی نخست وزیر عراق تاکید کرد که کشورش مرحله دشوار، چالش وجودی و اقتصادی خطرناک را پشت سر گذاشته است.