لطفا کمی صبر کنید

تکذیب هرگونه دیدار با مقامات عربستانی توسط انصارلله

یکی از اعضای کادر رهبری انصار الله یمن، خبر دیدار سخنگوی انصار الله، با مقامات عربستان سعودی را تکذیب کرد.