لطفا کمی صبر کنید

شهرک حموریه در غوطه شرقی آزاد شد

نیروهای ارتش سوریه در ادامه عملیات خود در غوطه شرقی دمشق شهرک حموریه را از اشغال تروریست ها آزاد کردند.