لطفا کمی صبر کنید

استعفای اجباری از ریاست جمهوری زيمبابوه، یک کودتا بود

رابرت موگابه پس از استعفا از ریاست جمهوری زیمباوه، این اقدام را یک نوع کودتا قلمداد کرد.