لطفا کمی صبر کنید

واکنش حزب دعوت اسلامی عراق به تشکیل حزب حکمت

حزب دعوت اسلامی عراق، تشکیل حزب جدید التأسیس حکمت را به عمار حکیم تبریک گفت.