لطفا کمی صبر کنید

سخنرانی نصرالله به تعویق افتاد

سخنرانی رهبر مقاومت اسلامی لبنان که قرار بود امشب انجام شود، به جمعه شب موکول شد.