لطفا کمی صبر کنید

قاسمی: تهدید جدی و واقعی برای امنیت و ثبات منطقه مداخلات آمریکا در امور کشورهاست

سخنگوی وزارت خارجه گفت: به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران تهدید جدی و واقعی برای امنیت، ثبات و توسعه منطقه ما مداخلات آمریکا در امور کشورها به منظور بی ثبات سازی و ناامنی با اهداف خاص است.