لطفا کمی صبر کنید

مسائل محرمانه دولت آمریکا افشا شد

به گفته جف سشنز دادستان کل آمریکا چهار نفر به افشای غیرقانونی مسائل محرمانه و یا پنهان کردن ارتباط خود با عوامل اطلاعاتی خارجی متهم شده اند.