لطفا کمی صبر کنید

رد محکومیت مامور سابق بلک واتر در دادگاه آمریکا

حکم حبس ابد «نیکلاس اسلیتن» که در کشتار شهروندان عراقی در سال 2007 دست داشت، در دادگاه تجدیدنظر آمریکا رد شد.