لطفا کمی صبر کنید

معامله انگلیسی- اروپایی بر سر برگزیت/ آیا انگلیس در اروپا می ماند

برگزیت، همچنان به معمایی پیچیده در معادلات سیاسی و اقتصادی اروپا و لندن تبدیل شده و افکار عمومی انگلیس، قربانی بازی هدفمند سران لندن و اتحادیه اروپا در قبال برگزیت شده اند.