لطفا کمی صبر کنید

ذخیره بنزین کشور چقدر است؟

مدیرعامل شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی: متوسط میزان مصرف بنزین در کشور از ابتدای سال تاکنون ۷۹ میلیون لیتر بوده است.