لطفا کمی صبر کنید

بازگشت نظامیان آمریکایی به ولایت «وردک» در شرق افغانستان

تعدادی از نظامیان آمریکایی که اوایل ۲۰۱۳ ولایت وردک در شرق افغانستان را ترک کرده بودند بار دیگر به پایگاهی در این ولایت بازگشتند.