لطفا کمی صبر کنید

اخراج خلبان خطوط هوایی «ایزی جت» فرانسه به دلیل مصرف قرص اکس

خلبان خطوط هوایی «ایزی جت» فرانسه به دلیل مصرف قرص روانگردان و ناتوانی در به زمین نشاندن هواپیما به ۱۲ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.