لطفا کمی صبر کنید

دولت افغانستان در مسیر حکومت‌های سابق کمونیستی/آمریکا مردم را به بازی گرفته است

فعال سیاسی و رئیس موسسه اجتماعی زنان افغانستان اظهار داشت: در حالی که روزانه ده‌ها نفر در این کشور کشته می‌شوند و آمریکا نیز افغان‌ها فریب می‌دهد اما رهبران دولت وقت خود را با شعار و کنفرانس‌های نمایشی ضایع می‌کنند.