لطفا کمی صبر کنید

مدیر خبرگزاری عراقی: اگر فرماندهی سردار سلیمانی نبود داعش منطقه را گرفته بود

مدیر خبرگزاری نخیل عراق گفت: اگر خدمات شهدای حرم و فرماندهی سردار سلیمانی نبود، الان داعش در کرمانشاه و زاهدان پایگاه تاسیس کرده بود.