لطفا کمی صبر کنید

مشاور امنیت ملی آمریکا مخالف اسرائیل است

ظاهرا دوره فعالیت ژنرال "هربرت ریموند مک مستر" مشاور امنیت ملی آمریکا که ۶ ماه پیش به این سمت انتخاب شده بود، رو به پایان است.