لطفا کمی صبر کنید

آیا لایحه محدودیت مهاجرت قانونی به آمریکا اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند؟

پایگاه اینترنتی هیل در مطلبی به بررسی لایحه محدودیت مهاجرت قانونی به آمریکا و تبعات آن بر اقتصاد این کشور پرداخت.