لطفا کمی صبر کنید

باید از مذاکرات آستانه و ژنو حمایت شود

معاون اول رییس جمهوری گفت: باید از مذاکرات و گفتگوهایی که در اجلاس آستانه و ژنو انجام شد حمایت شود و پشتوانه مالی تروریست ها قطع شود تا مردم سوریه بتوانند بر بحران فعلی غلبه کنند.