لطفا کمی صبر کنید

آخرین جزئیات از حادثه تیراندازی در میدان تیر آموزشی کهریزک تهران

آخرین جزئیات از حادثه تیراندازی در پادگان کهریزک که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از سربازان کشور شده است را در این خبر مشاهده کنید.