لطفا کمی صبر کنید

پوست ضد گلوله حیوان کار دست شکارچی داد!

پلیس آمریکا از زخمی شدن مردی از ایالت تگزاس به دنبال تیراندازی به حیوانی سخت پوست، خبر داد