لطفا کمی صبر کنید

تشدید جنگ سرد در دوران ترامپ/ سیاست جدید آمریکا خطری برای کل جهان

سیاست دولت "دونالد ترامپ" که مدعی «نه رهبری جهان»، بلکه «استفاده از جهان برای تامین منافع آمریکا» است، خطر بروز مناقشات متعددی در جهان را افزایش داده که روسیه تنها هدف این رویارویی نخواهد بود.