لطفا کمی صبر کنید

سازمان ملل خواهان عدالت در سوریه نیست

یکی از اعضای سرشناس کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سوریه گفت که این سازمان خواهان عدالت در سوریه نیست.