لطفا کمی صبر کنید

کاهش قیمت سوخت و افزایش بودجه آموزش و پرورش توسط دولت جدید پاکستان

بعد از روی کار آمدن شاهد خاقان عباسی نخست‌وزیر جدید، دولت پاکستان با کاهش قیمت سوخت و افزایش بودجه آموزش و پرورش فعالیت خود را آغاز کرد.