لطفا کمی صبر کنید

یک وزیر کرد: پارلمان تنها با هدف مشروعیت‌بخشی به رفراندوم فعال خواهد شد

وزیر امور آوارگان و پناهندگان حکومت مرکزی عراق در نوشتاری به اهداف پشت پرده فعال شدن احتمالی پارلمان اقلیم کردستان عراق در آینده نزدیک پرداخت.