لطفا کمی صبر کنید

تعیین هیاتی برای مذاکره با بغداد از سوی منطقه کردستان

احزاب منطقه کردستان عراق برای تعیین هیاتی جهت مذاکره با بغداد، تشکیل جلسه می دهند.