لطفا کمی صبر کنید

بشار اسد: دخالت خارجی در امور کشورهای عربی ادامه خواهد یافت

رئیس جمهور سوریه در دیدار هیات پارلمانی تونس ضمن تاکید بر نقش پارلمانهای عربی در زمینه فراهم آوردن فضای مناسب گفتگو، از تداوم دخالت خارجی در امور کشورهای عربی در آینده خبر داد.