لطفا کمی صبر کنید

مسکو امیدوار است که وارد مقابله با آمریکا نشود

معاون وزیر امورخارجه روسیه با تاکید بر این نکته که کشورش به دنبال عادی سازی روابط با آمریکاست گفت امید دارد تا مسکو وارد تقابل با واشنگتن نشود.