لطفا کمی صبر کنید

تسلیم پیام کتبی رئیس جمهور گامبیا به روحانی

نایب رئیس مجلس گامیبا در ملاقات با ظریف پیام کتبی رئیس جمهور گامبیا خطاب به حسن روحانی را تسلیم وی کرد.