لطفا کمی صبر کنید

پناهندگان عامل نیمی از حملات تروریستی آلمان!

بنیاد میراث آمریکا با اشاره به افزایش شمار حملات تروریستی در آلمان مدعی نقش گسترده پناهندگان خارجی در حملات تروریستی این کشور شد.