لطفا کمی صبر کنید

رئیس جمهور آمریکا سناتور دموکرات را به باد انتقاد گرفت

رئیس جمهور آمریکا این بار سناتور «ریچارد بلومنتال» را مورد انتقاد شدید خود قرار داد.