لطفا کمی صبر کنید

پنتاگون اعزام نیروهای بیشتر به یمن را بعید ندانست

پنتاگون اعزام نیروهای بیشتر به یمن را در چند هفته آینده بعید ندانست.