لطفا کمی صبر کنید

درخواست یک حزب کره جنوبی برای استقرار مجدد کلاهک های هسته ای

رهبر حزب آزادی کره جنوبی طی بیانیه ای از آمریکا خواست تا دوباره کلاهک های هسته ای اش را در این کشور مستقرکند.