لطفا کمی صبر کنید

سفر دو فرستاده آمریکا به منطقه برای حل بحران قطر

وزارت خارجه آمریکا در هفته گذشته دو فرستاده را برای حل بحران قطر به خاورمیانه اعزام کرده است.