لطفا کمی صبر کنید

کشته شدن پنج شبه نظامی در منطقه مورد مناقشه کشمیر

نیروهای هندی پنج شبه نظامی که می‌کوشیدند از مرز پاکستان وارد منطقه کشمیر شوند را کشتند.