لطفا کمی صبر کنید

وزیر اقتصاد آلمان: چین درهای بازارهایش را به روی کشورهای خارجی باز کند

بریگیته تسیپریس از پکن خواست به تعهد خود مبنی بر باز کردن درهای بازارهایش به روی کشورهای خارجی عمل کند.