لطفا کمی صبر کنید

آمریکا دشمن امت عربی و دوست اسرائیل و عربستان است

"نجاح العطار" در استقبال از اعضای هیئت پارلمانی تونس، گفت: خون شهدای ارتش سوریه و مقاومت لبنان برای مقابله با تروریسم در خاک سوریه باهم درآمیخت.