لطفا کمی صبر کنید

ماتیس: روسیه در تلاش برای ترسیم مجدد مرزهای بین المللی است