لطفا کمی صبر کنید

فعال آمریکایی:سیاست تل آویو پاکسازی قومی فلسطینیان است

اسرائیل می خواهد صحرای نقب را از وجود فلسطینیان و بادیه نشینان و عربها و غیریهودیان پاکسازی کند.