لطفا کمی صبر کنید

خورخه آرزا: آمریکا بحران سیاسی ونزوئلا را تشدید می کند

وزیر خارجه ونزوئلا گفت دولت آمریکا با مداخلات خود بحران سیاسی و انسانی در این کشور را تشدید می کند.