لطفا کمی صبر کنید

اعتراف روزنامه سعودی؛ تبادل دیپلمات‌ها با تهران، درخواست ریاض بود

با وجود ادعاهای دروغ و نفی اخبارِ تلاش ریاض برای بهبود روابط با ایران توسط منابع مجهول عربستانی، روزنامه سعودی الحیات نوشت؛ موضوع انجام دیدارهای دیپلماتیک متبادل طرفین، بنا به درخواست عربستان مطرح شده است.