لطفا کمی صبر کنید

رسوایی جنسی محافظان، این بار گریبان «مایک‌ پنس» را گرفت

افشای رسوایی اخلایی مربوط به اعضای تیم محافظت معاون رئیس‌جمهور آمریکا، باعث اخراج آنها شد.