لطفا کمی صبر کنید

اقدام هولناک شهرک‌نشین صهیونیستی با دختر 8 ساله

شهرک‌نشین صهیونیستی ، دختر 8 ساله فلسطینی را با خودرو زیر گرفت.